RITL bun

Cronologia „Revistei de istorie şi teorie literară“

1952 Apare primul tom al revistei „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor“ având ca redactor responsabil pe G. Călinescu.

1964 Periodicul îşi schimbă titlul în „Revista de istorie şi teorie literară“. Redactor responsabil este Alexandru Dima.

1973 Comitetul redacţional al „Revistei de istorie şi teorie literară“ este condus de director Zoe Dumitrescu-Buşulenga, având, între 1983–1991, redactor-şef pe Nicolae Florescu.

1994-1997  La conducerea „Revistei de istorie şi teorie literară“ este prof. univ. dr. Dan Grigorescu.

2007 – prezent După o întrerupere de mai mult de un deceniu, „Revista de istorie şi teorie literară“ reapare într-o nouă serie, fiind coordonată de acad. Eugen Simion, director și prof. univ. dr. Lucian Chişu, redactor-șef.

 

Journal of Literary History and Theory

Timeline of the Journal of Literary History and Theory

1952  The first issue of the journal „Studies and Researches of Literary History and Folklor” is launched, with G. Călinescu as editor-in-chief.

1964 The title of the periodical is changed to „Journal of Literary History and Theory”. Editor-in-chief is Alexandru Dima.

1973 The editorial committee of the „Journal of Literay History and Theory” is headed by Zoe Dumitrescu-Buşulenga and, between 1983-1991, its editor-in-chief is Nicolae Florescu.

1994 – 1997  At the head of the „Journal of Literary History and Theory” is Professor Dan Grigorescu.

2007 – present After a pause of more than a decade, the „Journal of Literary History and Theory” reappears in a new series, coordinated by Acad. Eugen Simion, Director and Prof. Lucian Chişu, Editor-in-chief.

Publicitate